Mærk verdenshistoriens vingesus på den amerikanske østkyst

USA har på mange måder en central rolle i den vestlige verdens historie. Området er karakteriseret af multietnicitet, migration og mangfoldighed. Du vil opleve vidt forskellige kulturer på rejsen gennem pulserende, moderne metropoler, Amish-land og historiske slagmarker.

Niagara Falls på grænsen mellem USA og Canada

Det er noget af en tidsrejse, du kommer på, med denne guidede tur fra Ans Rejser. Med ”Højdepunkter på Østkysten” vil du den ene dag stå midt i den internationale storby New York, hvor lysende reklameskilte, subways og gule taxier er en naturlig del af bybilledet. Den næste dag støder du på hestevogne, hjemmesyet tøj uden knapper og bølgende marker.

Risiko for kulturchok

Det er svært at forestille sig et liv i den vestlige verden i det 21. århundrede, hvor internet, smartphones og motoriserede køretøjer ikke er en del af hverdagen. Men det findes, og dét i høj grad i Pennsylvania, USA, hvor Amish-folket lever. Det er en protestantisk kristen gruppe, som mest er kendt for, at medlemmerne giver afkald på ”moderne” teknologi.

Amish-folket i USA nedstammer fra indvandrere, der i 1700- og 1800-talllet levede i dele af Schweiz, Fran-krig, Tyskland, Holland og Belgien. De begyndte at migrere til Amerika i 1730, hvor de første Amish slog sig ned i det østlige Pennsylvania. I stedet for taxier kører Amish-folket i hestevogne, i stedet for masseproduceret tøj fra highstreet-kæder går de klædt i hjemmesyede, køns-konservative klæder, og i stedet for sammenbragte familier med papforældre og –børn værner de om den traditionelle familie med et faderligt overhoved. Det er som at opleve Europa i fortiden, selvom det er en del af USA i nutiden.

Hest med vogn i Amish området Lancaster, Pennsylvania

Mangfoldighed og migration

På trods af den fremmedfjendske, politiske stemning i USA i disse år er landets historie karakteriseret af indvandring og etnisk mangfoldighed. Det ser man blandt andet i skellet mellem det hurtige liv i storbyerne og den langsomme hverdag hos Amish-folket. Man ser det også i storbyen selv. På en sejltur forbi Frihedsgudinden i New York kommer du ud til Ellis Island. I 62 år, fra 1892-1954, fungerede øen som modtagelse for de mange indvandrere. I denne periode krydsede over 12 millioner mennesker fra hele verden øen på vej mod Mulighedernes Land.

Den berømte Statue of Liberty i New York

En kamp for ligestilling og frihed

Slagmarken ved Gettysburg giver et sug i maven. Selvom det i dag er fredeligt terræn, så emmer stedet stadig af efterdønningerne fra Den Amerikanske Borgerkrig (1861-1865). Borgerkrigen var en strid mellem nordstaterne (Unionen) og sydstaterne (Konføderationen) om, hvorvidt slaveriet skulle afskaffes eller ej. Nordstaterne ville afslutte udbredelsen af slaveri, hvilket lykkedes, da de gik sejrrige ud af krigen.

Slaget ved Gettysburg, som fandt sted i juli 1863, anses som et vendepunkt i Borgerkrigen til Unionens fordel. I november samme år indviedes en kirkegård på slagmarken for de faldne soldater. Ved begivenheden holdt daværende præsident Abraham Lincoln en kort tale, som indledtes med ordene:

For fire snese og syv år siden frembragte vore fædre et nyt land på dette kontinent, undfanget i frihed og viet til den tanke, at alle mænd er skabt lige.

Lincoln Memorial i Washington DC

Ideen om ligestilling og frihed for alle mennesker, uanset etnicitet, var kernen i nordstaternes formål med Borgerkrigen. Det er en tankegang, som i lang tid – og forhåbentlig stadig nogle steder i dag – er kendetegnende for den amerikanske mentalitet. Når man står på slagmarken i dag omringet af grønne bakker, kan man kun vemodigt tænke på, at kampen for ligestilling og retfærdighed stadig finder sted og stadig koster liv.