Tjek om din retshjælpsforsikring dækker udgifter til syn og skøn på sagfoererne.com

Er dit nybyggeri eller din renovering endt i en sag om fejl og mangler? Så er Sagførerne det oplagte sted at søge hjælp. De har nemlig flere advokater med speciale i entreprise tilknyttet, og dermed kan de tilbyde dig den optimale juridiske assistance i forhold til din sag – både i forhold til at tage dialogen med de ansvarlige håndværkere og i forhold til at køre sagen i retten, hvis det viser sig nødvendigt. Din advokat hos Sagføreren står også for at undersøge, om det er muligt at få sagsomkostningerne dækket via retshjælpsforsikring.

Sagførerne

Få en afgørelse i din sag ved hjælp af syn og skøn

Oplever du fejl og mangler i forbindelse med dit nybyggede hus? Eller har en renovering af dit hjem skabt flere problemer, end den har fikset? I så fald kan der være god grund til at rejse krav mod de håndværkere, der har arbejdet på projektet. Enten ved at kræve, at problemerne udbedres, eller i form af krav om økonomisk kompensation.

Ofte ses det dog, at håndværkerne forsøger at bestride, at der overhovedet er problemer, eller at problemerne skyldes mangler ved deres arbejde. For at få afgjort dette spørgsmål kan afholdelse af syn og skøn være et godt værktøj. Ved et syn og skøn kan det blive fastlagt, om der er tale om fejl og mangler, hvem der bærer skylden for disse, hvordan de bedst udbedres, og hvad det skal koste.

Syn og skøn foretages normalt som en del af en retssag. Enten i optakten hvor parterne afklarer, om det giver mening at føre sagen, eller under sagen når det skal bevises, om der er problemer, og hvem der i givet fald er skyld heri. Syn og skøn foretages af en uafhængig ekspert på området, som på baggrund af de spørgsmål parterne stiller, kommer med sin vurdering af forholdene. På den måde får parterne og retten en objektiv vurdering, som kan bruges som grundlag for at afgøre sagen.

For at du kan du drage det fulde udbytte af at afholde syn og skøn, bør du alliere dig med en advokat, som er vant til at håndtere byggesager. Det er vigtigt, at din advokat har den byggetekniske indsigt, der skal til for, at han kan stille de relevante spørgsmål til skønsmanden og vurdere sagen i øvrigt.

Advokaterne hos Sagførerne er specialiserede i sager om fast ejendom og entrepriseforhold. De kan derfor give den optimale rådgivning og assistance i forhold til denne type sager. På www.sagfoererne.com kan du læse meget mere om, hvordan syn og skøn fungerer, og hvad du i øvrigt har af muligheder, hvis du oplever problemer med byggesjusk.

En retshjælpsforsikring dækker udgifter til retshjælp

Søger du retslig hjælp i forbindelse med sager som disse, kan du i de fleste tilfælde få udgifterne dækket af din retshjælpsforsikring. De fleste boligejere har en retshjælpsforsikring inkluderet i deres husforsikring. Retshjælpsforsikringer er en særlig type forsikring, som dækker dine udgifter til retshjælp i mange af de sagstyper, du som privatperson kan ende i. Det kan eksempelvis være sagsomkostninger i sager om byggesjusk. Ofte vil det dog være en betingelse for forsikringsdækning, at du bruger en advokat.

Sagførerne hjælper som en del af deres rådgivning med at undersøge, om det er muligt at få retshjælpsdækning. Din advokat står normalt også for at ansøge om dækningen hos forsikringsselskabet. På den måde kan det blive billigere for dig at få løst konflikterne med håndværkerne.

Tøv derfor ikke med at kontakte Sagførerne eller besøge deres hjemmeside på sagfoererne.com, hvis du har brug for professionel advokathjælp i forbindelse med en sag. På hjemmesiden kan du læse mere om retshjælpsforsikring og dine muligheder, hvis du er endt i en sag om byggesjusk.